Gammelstilla Whisky extra bolagsstämma 25/5 2014

En extra bolagsstämma var påbjuden för att justera detaljer i bolagsordningen. Samtidigt erbjöds aktieägarna att investera i whiskyfat. Det hela tilldrog sig en högsommarhet majsöndag i nådens år 2014.

Till att börja med samlades de 130 anmälda deltagarna utanför GSW-gården där vi förplägades med kall dryck och lite tilltugg.

Inledningsvis så berättade Håkan Dahlberg, känd whiskybloggare, om sig själv och sitt whiskyintresse. Därefter tilldrog sig bolagsstämman som var rätt formell och avslutades med en presentation av styrelsen. Sen informerades om faterbjudandet.

Dagen avslutades med en välorganiserad rundvandring där vi delades upp i 5 grupper som gick runt på 5 olika stationer i området. Vår grupp började med Tegelmagasinet som det nu är bestämt att det skall bli whiskylager. Den översta våningen är dock än så länge oanvändbar eftersom den använts som sädeslager för arsenikbetat utsäde. Sanering kommer att ske. De första faten lagras dock i själva destilleriet. I magasinet fick vi också en smutt av den alldeles färska råspriten. Mycket lovande!

Efter Tegelmagasinet gick vi åter till GSW-stugan där vi fick smaka på Gammelstilla Nysprit som lagrats 15 månader på bourbonfat. Det var en mycket positiv överraskning, själv har jag provat liknande vid flera tillfällen och även om mitt minne inte är det allra bästa så kan jag inte komma ihåg någon som doftat och smakat ens i närheten så bra.

Efter provningen gick vi till den gamla smedjan och fick lite historia om dess storhetstid och vad som gjordes där förr.

Kaffe med rulltårta bjöds det nu på utanför kraftstationen.

Efter förplägnaden så vidtog en visning av själva destilleriet där vi fick genomgång av processen och de utmaningar som den frivilligarbetande personalen, dvs grundarna och andra entusiaster, står inför. Den som så önskar får väldigt gärna hjälpa till under de dagar då tillverkning pågår det är bara att kontakta destilleriet. Allt arbete sker än så länge med frivilliga krafter och ingen får någon lön för sitt arbete.

Alla aktieägare har fått en miniatyrflaska med sprit från den första destilleringen 2012.

En mycket trevlig dag och välordnat, t.o.m. vädret hade beställts bra till denna dag.

Whiskyklubben Luktsinnets medlem Sten deltog såsom aktieägare med bistånd av hustrun Ann.

Här samlas vi utanför GSW-stugan där själva stämma skall hållas. 130 personer var anmälda.
Här samlas vi utanför GSW-stugan där själva stämma skall hållas. 130 personer var anmälda.
Efter stämman blev det rundvandring och vi började i tegelmagasinet som det nu är bestämt skall bli whiskylager.
Efter stämman blev det rundvandring och vi började i tegelmagasinet som det nu är bestämt skall bli whiskylager.

Ann uppskattar högeligen den råsprit som lagrats 15 månader på bourbonfat.
Ann uppskattar högeligen den råsprit som lagrats 1,5 år på bourbonfat.

En flaska med 15 månader lagrad Gammelstilla sprit.
En flaska med 15 månader lagrad Gammelstilla sprit.
Sen tog vi oss till verkstaden som förevisades.
Sen tog vi oss till verkstaden som förevisades.
Verkstadsdetalj.
Verkstadsdetalj.
Verkstadsdetalj.
Verkstadsdetalj.
verkstadsdetalj.
verkstadsdetalj.
verkstadsdetalj. Borrspets.
verkstadsdetalj. Borrspets.
verkstadsdetalj. Remsöm.
verkstadsdetalj. Remsöm.
Ungslucka.
Ungslucka.
Gammelstilla kraftstation.
Gammelstilla kraftstation.
Här bjöds på fika.
Här bjöds på fika.
Var och en av de 300 första aktieägarna har fått en liten flaska med sprit från den första destilleringen som skedde 28/4 2012.
Var och en av de 300 första aktieägarna har fått en liten flaska med sprit från den första destilleringen som skedde 28/4 2012.