Gammelstilla fatprovning av Luktsinnets Fyrfat

Vårt whiskyfat har nu legat i 3 år så det var dags att försöka avgöra om det är buteljeringsredo eller ej. Därför deltog vi i fatägardagen den 17/8 2019. Vi var Anders, Paul, Sten och Uffe som är de som delar på faten. Med var också Ann, Annika och Otto.

Ett litet besök i destilleriet först där Paul och Annika fick en guidning då de aldrig varit där förut. I kaféet har Gammestilla Whisky sin provningsavdelning där vi hämtade ut våra 5 cl som delades mellan Anders, Ann, Paul, Sten och Uffe medan Annika och Otto tog en promenad. Efter en noggrann utvärdering av fatinnehållet tog Uffe över övervakningen av Otto och Annika anslöt till oss andra för gemensam lunch på Caféet. Vi återbesökte sedemera själva destilleribyggnaden och köpte T-shirt och provade ett fatprov på Amerikansk ny ek som legat 4 år – mums. Diskuterade möjligheter vid buteljering och funderade på vad vi skall göra med vårt fat som vi ju köpt och äger.

Som framgår av provningsprotokollet så var det en rätt angenäm upplevelse med vår whisky och vi tyckte samtliga att den är färdig för buteljering men vi vill gärna vara med på en resa där vi kan byta lite mot andra deltagares fatvarianter så när buteljering skall ske är inte helt beslutat än.

Fyrfatets ägare Paul, Uffe, Sten, Anders.

Lite fler bilder